Samfunnsansvar

Bærekraftsmål

En bærekraftig fremtid med fokus på mennesker og miljø

Våre valg kan gjøre en positiv forskjell for både for mennesker og miljø. Sammen kan vi skape en bærekraftig utvikling som ivaretar samfunnet og miljøet for fremtidige generasjoner.

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi jobber med utvalgte bærekraftsmål.

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Gjennom å ha et godt avtaleverk med alle våre ansatte ønsker vi å oppnå at alle skal kunne stå i jobben i hele sin yrkeskarriere.

Hvis funksjonsnedsettelser eller endringer i helse, vil vi se på hvilke tiltak og løsninger som må til for at den ansatte skal kunne fortsette sitt arbeidsforhold hos oss.

Vi har også tiltak i våre avtaler som oppmuntrer til fysisk aktivitet, for å fremme god helse.

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

Våre retningslinjer og arbeidsavtaler ivaretar at der ikke gjøres forskjeller på kjønn i forhold til stillingstildelinger eller lønninger.

Vi er bevisste på å oppfylle krav fra våre eiere om at der innen år 2030 skal
være minst 40% kvinner i styreverv og ledende stillinger.

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris

Vi har et avklart mål om å være i forkant når det gjelder lavt energibruk, enten for bygninger eller kjøretøyer.

Nye kjøretøyer inn i vår bilpark, er nå for det meste nullutslippskjøretøyer.
Vi skal også oppfølge mål fra våre eiere om at innen 2030 skal all vår energibruk komme fra fornybar energi.

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Vi har et avklart mål om å være en virksomhet med god økonomisk vekst og en foretrukket arbeidsplass som tilbyr anstendige arbeidskontrakter og sunne, gode arbeidsforhold.

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og
konsekvensene av dem

Vi har et kontinuerlig søkelys på forbedringer for å senke vår virksomhets
klimaavtrykk. Samt at vi gjør tiltak som hjelper andre virksomheter og oppnå det samme.