Bruksområder

Vi leverer våre produkter til en rekke bransjer med forskjellige behov og krav. Etter 25 års erfaring har vi god kompetanse på å finne de rette løsningene til ulike bransjene.

Klikk på det bruksområdet som er aktuell for deg.

Boligblokker

Vi har et godt utvalg av produkter, heiser og løfteplattformer for både lavblokker og høyblokker med inntil 20 etasjer. 

Enebolig og villa

Å installere heis gir mulighet til lengre livsløp i egen bolig og øker tilgjengeligheten for deg og dine. 

Næringsbygg

Vi har ulike produkter tilpasset til et bredt mangfold i type bygninger. Vi kan levere alt fra den prestisjefylte og elegante bygningen, til enkle to-etasjers næringsbygg. 

Offentlige bygg

Vi leverer heisløsninger tilpasset alle typer offentlige- og publikumsbygg som for eksempel skoler, idrettshaller, klubbhus, barnehager og helsehus.

Butikk og restaurant

Vi har smarte og fleksible løsninger for både person, varetransport og serviceheiser. Produktene er tilpasset fra små nivåforskjeller til flere etasjer.

NAV

TKS Heis har siden 1995 vært leverandør av flere typer løfteinnretninger til hjelpemiddelsentralene gjennom avtale med NAV.