Produkter

Våre produkter har ulike egenskaper og tekniske spesifikasjoner. Det gjør at vi kan levere den optimale løsningen for deg og ditt behov.

Klikk på den kategorien nedenfor som er aktuell for deg.

Personheis

Vi leverer og installerer moderne heisløsninger i både nye og eksisterende bygg. Vi har heisløsninger for de fleste behov og vi kan enkelt tilpasse heiser etter ditt behov. 

Løfteplattform

Våre løfteplattformer er enkle å installere og leveres med og uten sjakt. De kan også leveres med åpen og lukket kabin med brukerfunksjonalitet tilsvarende heis. 

Lavløfter

Lavløftere er enkle og effektive løsninger for nivåforskjeller i nye og eksisterende bygg. De skaper tilgjengelighet med enkle tilpasninger.

Trappeheis

Vi har trappeheiser i to produktvarianter; stolheis og plattformheis. Stolheis er beregnet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plattformheis er beregnet for de som har rullestol som trengs å bli løftet opp et nivå. 

Vare- og serviceheis

Våre vare- og serviceheisprodukter sikrer gode logistikkløsninger tilpasset kundens behov. De er enkle og fleksible vareheiser med ulike størrelser av solid kvalitet tilpasset næring og industri.