Samfunnsansvar

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven i Norge trådte i kraft 1. juli 2022, med krav til rapportering av funn og tiltak fra 01.07.2023.
Loven pålegger selskaper av en viss størrelse, TKS Heis inkludert, å gjennomføre en aktsomhetsvurdering (due diligence evaluering) av sine leverandører, samarbeids- og forretningspartnere, samt rapportering til offentligheten om gjennomføring, funn og tiltak.
Lovens primære formål er å fremme selskapenes respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold basert på FNs veiledende prinsipper for forretning, menneskerettigheter og OECD sine retningslinjer for multinasjonale selskaper.

Aktsomhetsvurderingen skal sikre at alle virksomheter som omfattes av loven har en bevisst holdning til mulige brudd på menneskerettigheter eller mangel på anstendige arbeidsforhold hos sine forretningspartnere. Aktsomhetsvurderingen omfatter leverandører, forretningspartnere og andre faste relasjoner.

TKS Heis AS har gjennomført aktsomhetsvurdering av alle sentrale leverandører og forretningspartnere, uten at disse til nå har avdekket kritikkverdige forhold. TKS Heis AS har også innført rutiner for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av alle nye større samarbeidspartnere og leverandører, for å kunne kartlegge og vurdere disse virksomheters faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hvis vi skulle avdekke kritikkverdige forhold hos noen av våre leverandører eller samarbeidspartnere vil dette bli tatt opp med vedkommende selskap og hvis vi da ikke ser endring til det bedre, vil vi finne andre leverandører til samme materiell eller tjeneste.

Åpenhetsloven

Last ned vår redegjørelse for åpenhetsloven

Aktsomhetsvurdering

Last ned vår redegjørelse og skjema for aktsomhetsvuderinger