Toggle Menu
TKS Heis AS - Lavløfteplattform - Hermes

 

 

TKS Hermes

Lavløfteplattformen er et enkelt og effektivt hjelpemiddel for å overkomme hindringer og gi bedre tilgjengelighet både i offentlige og private bygg og i hjemmet. Løfteplattformen takler avstaser på opptil 1 m høyde. Plattformen er tilpasset både innendørs og utendørs montering.

TKS Hermes er en meget fleksibel løsning, og kan tilpasses de fleste steder med minimale bygningsmessige tilpasninger. Løfteplattformen monteres ferdig på brukerstedet i løpet av en dag.

Hermes kan også monteres med en egen trappeseksjon som benyttes direkte i sammenheng med plattformen. Plattformen fungerer normalt som en gjennomgang til trappene og disse benyttes som vanlige trapper for å komme opp til øverste avsats. Personer som ikke kan forsere trappene benytter da løfteplattformen som løfter personen opp til øverste avsats.

Lemmer foldes automatisk over trappene slik at man kan gå eller kjøre med rullestol uhindret frem til avsatsen. Dette gjør at det i enkelte tilfeller heller ikke er nødvendig å bygge en egen trapp på stedet, men man kan få installert både løfteplattform og tilhørende trapp samtidig, noe som gir en meget funksjonell, praktisk og kostnadseffektiv løsning.

Teknisk informasjon:

 • Plattformstørrelse: 1450 x 900 mm
 • Ytre mål: 1890 x 1104 mm
 • Maks. løftehøyde: 1000 mm
 • Løftekapasitet: 300 kg
 • Løftehastighet: 20 mm/sek
 • Oppkjøringsrampe
 • Hydraulisk / elektrisk drift
 • Frittstående
 • Innendørs og utendørs montasje
 • Løfteplattformen er typegodkjent i henhold til maskindirektivet 2006/42/EC

Tilleggsutstyr:

 • Port øverste nivå med innsats stålplate eller glass
 • Barriere på nederste nivå
 • Sidepaneler i glass
 • Innvendig kontrollpanel med trykknapper
 • Utvendig kontrollpanel med trykknapper
 • Bryterpanel for veggmontasje eller på separat stativ
 • Nøkkelbryter
 • Spesialfarge (RAL)
 • Separate trappeseksjoner, 3-5 trinn