Toggle Menu
TKS Heis AS - Personheis - Gemini

 

 

TKS Gemini-serien

I arbeidsbygg / publikumsbygg med 2 etg. eller flere, er det iht. Byggforskriftene - TEK 17, krav om heis.

I bygg med 2 etasjer er det krav til heis med nyttelast 800 kg og innvendig mål i heisstol på min. 1100 x 1600 mm.

I bygg med 3 etg. eller flere, er det krav til båreheis med nyttelast 1000 kg og innvendig mål i heisstol på min. 1100 x 2100 mm.

Øvrige heiser i bygget kan da ha heisstol med min. mål 1100 x 1400 mm.

TKS Heis har et bredt utvalg av personheiser som alle tilfredsstiller kravene i regelverket, med nyttelast og størrelse på heisstolen tilpasset bruksområdet og bruksfrekvens.


Gemini er vår standard utførelse, mens Gemini Plus og Premium har en rekke valgmuligheter når det gjeldet fargevalg og innredning av heisstolen.

 

Heisbetegnelse

Type bygg

Nyttelast kg

Gemini Boligblokk / rekkehus 630 - 800
Gemini Plus Boligblokk / næringsbygg 630 -1350
Gemini Premium Boligblokk / næringsbygg 1000 - 1600
Gemini Robust Skole / sykehus / lagerbygg 1000 - 2500
Gemini Panorama Boligblokk / næringsbygg 320 - 1600
Gemini Optimal Rehabilitering / utskifting 320 - 1600
Gemini Bilheis Boligblokk / næringsbygg 3500 - 5000

 

Eksempler på løsninger: