Toggle Menu
TKS Heis AS - Løfteplattform - Aritco

 

 

TKS Aritco løfteplattform

TKS Aritco løfteplattform med skruedrift er en effektiv løsning som gir økt tilgjengelighet i alle typer bygg, så vel offentlige som private. Aritco er velegnet til bruk i eneboliger, lavblokker, næringsbygg, skoler, barnehager, kontorer, samfunnshus og idrettshaller.
Aritco løfteplattformer er en vesentlig rimeligere løsning enn konvensjonelle heiser. I tillegg til kort monteringstid, lave vedlikeholdskostnader og enkle bygningsmessige tilpasninger, er det en kostnadseffektiv løsning for å dekke kravene til tilgjengelighet.

Løfteplattformen tilfredsstiller kravene i Maskindirektivet og er godkjent for bruk til bevegelseshemmede og tilfredsstiller byggeforskriftenes krav til tilgjengelighet.

Fordeler

  • Aritco har en selvbærende prefabrikert sjakt og trenger minimale bygningsmessige tilpasninger.
  • Den har en skrue-/mutterdrift som gir driftsikker og myk gange. Med maskineriet på den ene siden oppnår man lav byggehøyde i øverste etasje.
  • 25mm tykke, ferdig lakkerte sandwichplater i RAL 9003 (hvit) er standard.
  • Mulighet for dører på 3 sider sikrer stor fleksibilitet.
  • Brannkjøring.

Rask installasjon og fleksible plattformstørrelser

Den modulbaserte konstruksjonen gir kort montasjetid, med 2-3 dager på en 2-4 etasjes løfteplattform, og trenger små bygningsmessige tilpassninger. Løfteplattformen kan monteres rett på gulv eller i en grop på 5 cm. Aritco kan leveres med flere forskjellige plattformstørrelser. Plattformstørrelsene er tilpasset bruksområdet og i samsvar med krav i Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven.