Toggle Menu
TKS Heis AS - Heisløsninger for skoler og barnehager

 

Skoler / barnehager

 

01
 

 

Skoler og barnehager defineres normalt som arbeids-/ publikumsbygg  og det er da krav om personheis i bygg med 2 etg. eller flere iht. Byggforskriftene  - TEK 17.
I bygg med 2 etasjer er det krav til heis med nyttelast 800 kg og innvendig mål i heisstol på min. 1100 x 1600 mm.

I bygg med 3 etg. eller flere, er det krav til båreheis med nyttelast 1000 kg og innvendig mål i heisstol på min. 1100 x 2100 mm. Øvrige heiser i bygget kan da ha heisstol med min. mål 1100 x 1400 mm.

For bygg som defineres med liten persontrafikk, tilsvarende maks. 12 arbeidsplasser, er det mulig å benytte løfteplattform med innvendig mål i heisstol på min. 1100 x 1600 mm.

TKS Heis har et bredt utvalg av personheiser og løfteplattformer som alle tilfredsstiller kravene i regelverket, med nyttelast og størrelse på heisstolen tilpasset bruksområdet og bruksfrekvens

Personheiser:

 

 

Løfteplattformer: