Toggle Menu
TKS Heis AS - Heisløsninger for næringsbygg

 

Næringsbygg

 

01
 

 

TKS Heis har et bredt utvalg av personheiser og løfteplattformer som alle tilfredsstiller kravene i regelverket, med nyttelast og størrelse på heisstolen tilpasset bruksområdet og bruksfrekvens.

 

Personheiser:

Krav iht. TEK 17

I arbeidsbygg / publikumsbygg  med 2 etg. eller flere, er det iht. Byggforskriftene  - TEK 17, krav om heis.

I bygg med 2 etasjer er det krav til heis med nyttelast 800 kg og innvendig mål i heisstol på min. 1100 x 1600 mm.

I bygg med 3 etg. eller flere, er det krav til båreheis med nyttelast 1000 kg og innvendig mål i heisstol på min. 1100 x 2100 mm. Øvrige heiser i bygget kan da ha heisstol med min. mål 1100 x 1400 mm.

 

 

Løfteplattformer:

I arbeidsbygg / publikumsbygg  med inntil 3 etg. med liten persontrafikk, tilsvarende maks. 12 arbeidsplasser, er det anledning til å benytte løfteplattform, som er en rimeligere løsning som krever minimale bygningsmessige tilpasninger.

Kravet til størrelsen på heisstolen er her min. 1100 x 1600 mm. Øvrige heiser i bygget kan da ha heisstol med min. mål 1100 x 1400 mm.