Toggle Menu
TKS Heis AS - Heisløsninger for eneboliger

 

Eneboliger – Villaheis

 

01
 

 

I eneboliger er det ikke krav til heis eller annen løfteinnretning. I mange tilfeller kan en løfteplattform være et praktisk og kjærkomment hjelpemiddel til å forflytte seg mellom etasjene. Den gir også muligheten til å bli boende lenger i eget hjem hvis helsen svikter.

TKS Heis har et bredt utvalg av løfteplattformer i vårt Villaheis konsept, i tillegg til trappe- og stolheiser som alle tilfredsstiller kravene i regelverket, med nyttelast og størrelse på heisstolen tilpasset bruksområdet og bruksfrekvens.

 

TKS Heis Villaheiser:

Trappe- og stolheiser:

I noen tilfeller er løsningen bruk av løfteinnretninger i eksisterende trappeløp pga. manglende plass eller enklere behov. Dette gir en fleksibel løsning utyen bygningsmessige tilpasninger