Toggle Menu
TKS Heis AS - Heisløsninger for rekkehus

 

Boligblokker/rekkehus

 

01
 

TKS Heis har et bredt utvalg av personheiser og løfteplattformer som alle tilfredsstiller kravene i regelverket, med nyttelast og størrelse på heisstolen tilpasset bruksområdet og bruksfrekvens.

 

Boligblokker med 3 etg. eller mer

I boligblokker med 3 etg. eller flere, er det iht. Byggforskriftene - TEK 17, krav om heis / båreheis med nyttelast 1000 kg og innvendig mål i heisstol på min. 1100 x 2100 mm. Øvrige heiser i bygget kan da ha heisstol med min. mål 1100 x 1400 mm.

Personheiser:

 

 

 

Boligblokker og rekkehus med inntil 3 etg.

I denne typen bygg kan personheis erstattes med løfteplattform hvis det ikke er flere enn 6 leiligheter i bygget. Kravet til innvendig mål i heisstol er min. 1100 x 1400 mm.
Bygg med 3 etg. og inngang på mellomnivå har ikke krav til heis eller løfteplattform.

TKS Heis har et bredt utvalg av løfteplattformer som alle tilfredsstiller kravene i regelverket, med nyttelast og størrelse på heisstolen tilpasset bruksområdet og bruksfrekvens

Løfteplattformer: